×
×

0

0

กรมควบคุมโรคเตือนไข้เลือดออกระบาดหนัก


จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา รายงานว่า ตั้งแต่ต้นปีมา จนถึงตอนนี้ มีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว มากกว่า 9,000 ราย เสียชีวิตแล้ว 7 ราย มากกว่าปีที่แล้วเป็นเท่าตัว กลุ่มเสี่ยงคือ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว

×

ติดต่อ